روز شمار حصر:

«وسواسِ خناّس» نزديك به رهبری

محمدجواد اکبرین در خصوص پیام رهبری در فقدان هاشمی رفسنجانی نوشته است: آقای خامنه‌ای در پیام تسلیت‌اش برای مرحوم هاشمی رفسنجانی نوشته «وسوسه‌ی خنّاسانی که در سالهای اخیر با شدّت و جدیت در پی بهره‌برداری از این تفاوتهای نظری بودند، نتوانست در محبت شخصی عمیق او نسبت به این حقیر خلل وارد آورد». بسیار خوب! طرف مقابلش چه؟ آیا «وسوسه‌ی خناسانی» که در اطراف رهبری در پی «خائن و فتنه‌گر و انگليسى» معرفی کردن هاشمی بودند در او تاثیر نگذاشت؟ آیت‌الله خامنه‌ای یازدهم فروردین امسال جمله‌ای را از «هاشمی رفسنجانی» نقل کرد و به او نسبت «خائن» داد و اگرچه از او نام نبرد اما رسانه‌های «وسواسِ خناّس» نزديك به رهبری جبران كردند و با عکس هاشمی نشان دادند منظور رهبری کیست؟ در انتخاباتِ هفتم اسفند هم تلویحا فهرست او را انگلیسی خوانده بود. ایشان در پیام تسلیتش به «اختلاف نظرها و اجتهادهای متفاوت» میان خود و هاشمی اشاره کرده؛ کاش بیاموزد که حداقل در این فصل پایانیِ عمرش، دیگر کسانی که با او «اختلاف نظرها و اجتهادهای متفاوت» دارند را خائن و فتنه‌گر و انگلیسی نخواند. 

 هاشمی با همه‌ی قصورها و تقصیرهایش «آخرین‌»های عمرش را درست انتخاب کرد: «آخرین خطبه‌ی جمعه‌»اش در سال هشتادوهشت را با دفاع از حق مظلومان خواند و دیگر به نماز جمعه نرفت. در «آخرین نامه‌ی رسمی و علنی‌اش به رهبری» به او هشدار داد و از حق مردم دفاع کرد و در آخرین انتخاباتی که شرکت کرد بالاترین رأی تاریخِ مجلس خبرگان را به دست آورد.