روز شمار حصر:
چرا گروهی بر این باورند که اگر دولت و ملت را در موقعیت بحرانی نگاه دارند و این پیام را به جهان مخابره کنند که امیدی به تغییر رویکرد‎ها در جمهوری اسلامی نیست، می‌توانند وضعی بهتر را برای خود و شاید دیگران رقم زنند؟ چرا اینان سرمایه‌های اجتماعی حکومت را روزبه‌روز تهی‌تر می‌سازند و برآنند که اندک امیدهای به‌جای‌مانده برای اصلاح روندهای نابخردانه را از میان بردارند؟ راستی چه کسانی از تداوم فساد و انسد

فخرالسادات محتشمی پور
سیدمصطفی تاج زاده
مرتضی کاظمیان
سیدمصطفی تاج زاده