روز شمار حصر:

مخالفت با طرح مطهري براي تلويزيون/شوراي نظارت كارايي ندارد

اعتماد: تنها يك راي كمتر سبب شد تا ديروز يك فوريت طرح «اداره و نظارت بر صدا و سيما» راي نياورد. طرحي كه طراح آن علي مطهري، نماينده تهران و نايب‌رييس مجلس بود و ٣٤ نماينده ديگر هم آن را امضا كرده بودند. علي مطهري خودش هم در دفاع از يك فوريت آن سخن گفت. او بر اساس تجربه‌اي كه به عنوان نماينده ناظر در شوراي نظارت بر صدا و سيما براي دو دوره در مجلس نهم داشت گفت كه در شرايط كنوني سازمان صدا و سيما بدون قانون اداره مي‌شود و نظارت بر آن يك نظارت تشريفاتي است و لازم است كه قانون نظارت بر اين سازمان اصلاح شود. به گفته مطهري در كنار قانون نظارت بر صدا و سيما دو قانون خط مشي و اصول كلي سازمان و قانون اداره صدا و سيما هم بايد براي اداره بهتر اين سازمان به تصويب برسند. البته قانون خط مشي و اصول كلي در اوايل انقلاب به تصويب رسيد و قانون خوبي است و مفاد آن در رابطه با پايبندي سازمان به اصول كلي اخلاقي و موضوعات ديگر بوده است. از طرف ديگر قانون اداره سازمان صدا و سيما در سال ٥٩ قبل از بازنگري قانون اساسي تصويب شد و بعد از آن اين قانون مورد اصلاح قرار نگرفت از اين رو طبق قانون اساسي سازمان صدا و سيما داراي شوراي سرپرستي متشكل از نمايندگان قواي سه‌گانه بود كه مدير سازمان را تعيين مي‌كردند اما بعد از بازنگري قانون، شوراي سرپرستي از بين رفت و رييس سازمان توسط رهبري تعيين مي‌شود، در راستاي اين رويكرد شوراي نظارت بر سازمان به وجود آمد از اين رو در شرايط كنوني لازم است قانون اداره سازمان صدا و سيما اصلاح شود. با اين حال اما بعد از سخنان مطهري ولي داداشي، نماينده آستارا در مخالفت با‌يك‌فوريت اين طرح گفت كه طرح نظارت بر صدا و سيما بيشتر جنبه سياسي دارد. به اعتقاد او در سالي كه توليدملي و اشتغال بايد جزو مباحث كاري و اولويت كشور قرار داشته باشد مطرح كردن يك فوريت چنين طرحي ضرورت ندارد.
فوريتي كه يك راي كم داشت
با اين حال اما بعد از راي‌گيري تنها با اختلاف يك راي فوريت طرح نظارت بر صدا و سيما راي نياورد تا اميد به نظارت‌پذيري بيشتر اين سازمان عريض و طويل همچنان با اما و اگرهايي مواجه باشد. حالا برخي نمايندگان همچون جعفرزاده ايمن‌آبادي با نگاهي نااميدانه مي‌گويد با اين راي نمايندگان طرح نظارت بر صدا و سيما دست كم تا دو سال آينده هم به نتيجه نخواهد رسيد. جعفرزاده معتقد است اگر به جاي علي مطهري چهره‌اي بي‌طرف براي دفاع از اين طرح انتخاب مي‌شد حتما راي مي‌آورد. او به «اعتماد» مي‌گويد: «اين طرح، طرح بسيار خوبي است و مي‌تواند ثمرات مهمي داشته باشد. اما وقتي چهره سياسي مانند آقاي مطهري صحبت مي‌كند عده‌اي تصور مي‌كنند كار سياسي قرار است انجام شود در حالي كه قرار بود گوشه‌اي از مشكلات مردم حل شود.» جعفرزاده مي‌گويد عده‌اي در اين مجلس اصلا گوش نمي‌دهند كه فرد چه مي‌گويد و محتواي طرح چيست. مي‌گويند چون خانم يا آقاي فلاني از آن دفاع كرده راي منفي يا برعكس راي مثبت مي‌دهند. جعفرزاده با انتقاد از حضور دو نماينده در شوراي نظارت بر صدا و سيما مي‌گويد: حضور اين نمايندگان فرماليته است. چرا كه ناظر حق راي ندارد و تا بخواهد نظراتش ترتيب اثر داده شود يك سال طول مي‌كشد. اين طرح هم با توجه به رد شدن فوريتش احتمالا زودتر از دو سال ديگر به نتيجه نخواهد رسيد. جعفرزاده گله‌مندانه مي‌گويد: سازمان صدا و سيما الان بدون قانون اداره مي‌شود و رييس آن شخصا تصميم مي‌گيرد. در اين طرح شاكله‌اي براي آن ديده شده كه ديگر صدا و سيما نمي‌تواند به هر شكلي كه دلش خواست اداره شود و عمل كند. شما بگوييد الان چه كسي و چه ارگاني بر آن نظارت مي‌كند؟
رهبري با نظارت بر صدا و سيما موافق هستند
او در پاسخ به اينكه صدا و سيما جزو سازمان‌هاي زيرمجموعه رهبري است و مجلس نمي‌تواند بر آن نظارت كند هم مي‌گويد: اما در اين طرح ديده شده بود تا مجلس بتواند به نوعي بر نظارت آن ورود كند. خود مقام رهبري هم بارها وقتي با ايشان صحبت شد در اين باره موافقت داشتند. ايشان در هيچ كجا مخالفتي با نظارت ندارند. هرچقدر نظارت منطقي و معقول و مشروع باشد ايشان موافق است.
شوراي نظارت كارايي ندارد
عليرضا رحيمي، نماينده تهران و ديگر نماينده امضا‌كننده اين طرح هم به «اعتماد» مي‌گويد: قانون فعلي نظارت بر صدا و سيما قانون كلي است و خلأ‌هايي دارد. طراحان تشخيص دادند اگر خلأ‌هاي قانون صدا و سيما را برطرف كنيم هم خود صدا و سيما تحرك بهتري به نفع مردم خواهد داشت و هم اينكه ساز و كار نظارت بر صدا و سيما ساز و كار موثري خواهد بود. در وضع موجود با اينكه شوراي نظارت بر صدا و سيما وجود دارد اما مردم و نمايندگان مجلس به كرات با مواردي مواجه شدند كه اين نظارت اثربخش نيست و راهكارهاي ديگري هم پيش‌بيني نشده است. لذا اين طرح در جهت نظارت موثر و كارآمدي بيشتر صدا و سيما تدوين شد. اما متاسفانه با يك راي، فوريت آن راي نياورد كه البته ما به معناي مخالفت مجلس آن را تلقي نمي‌كنيم. رحيمي مي‌گويد: شوراي نظارت بر صدا و سيما در حال حاضر كارايي لازم را ندارد و اميدوار است با به نتيجه رسيدن اين طرح اين نظارت‌ها تقويت شود.
طرح به صورت عادي بررسي مي‌شود
همچنين عبدالكريم حسين‌زاده، نايب‌رييس فراكسيون اميد و نماينده نقده با تاسف از اينكه فوريت اين طرح راي نياورده است به «اعتماد» مي‌گويد: با اين حال اين طرح به صورت عادي بررسي خواهد شد. اين طرح حتي اگر تصويب مي‌شد به اين دور از فضاي انتخاباتي نمي‌رسيد. من فكر مي‌كنم اگر به معناي واقعي دلسوز نظام و رهبري است بايد جانبداري خودش را از جريان‌هاي سياسي بردارد و مستقل‌تر از هميشه عمل كند. او با انتقاد از عملكرد صدا و سيما به «اعتماد» مي‌گويد: واقعيت اين است كه صدا و سيماي ملي بايد به مفهوم واقعي ملي باشد و همه انديشه‌هاي سياسي درون نظام بتوانند صحبت‌هاي خودشان را مطرح كنند و صدا و سيما به عنوان يك امين تريبون همه اين جريان‌ها باشد و نه يك جريان خاص. اين نه در شأن صدا و سيما و نه به نفع منافع ملي كشور است. آنچه مردم انتظار دارند اين است كه صدا و سيما فضاي چندصدايي شكل دهد تا مردم با فراغ بال گزينه‌هاي مختلف را در بخش‌هاي انتخاباتي و غيرانتخاباتي ببينند. به گفته او اگر صدا و سيما مي‌خواهد تاثيرگذاري حداكثري داشته باشد و ميزان گرايش مردم را به رسانه‌هاي بيگانه كمتر كند و اتحاد ملي را محقق كند بايد در تمامي زمينه‌ها عدم جانبداري خودش را حفظ كند و در برهه‌هاي حساس انتخابات براي اينكه گروهي احساس رفتار تبعيض‌آميز از اين رسانه را نداشته باشند بايد شخصيت ملي خودش را حفظ كند.