روز شمار حصر:
یک منبع موثق خبر داد:

آیت الله خامنه ای مقدمات برکناری احمدی نژاد را کلید زده است

یک منبع موثق خبر داد:
یک منبع موثق خبر داد:

یک منبع موثق به ندای سبز آزادی گفت:  آیت الله خامنه ای مذاکراتی جدی را از طریق احمد جنتی با محمود احمدی نژاد برای بر کناری اسفندیار رحیم مشایی آغاز کرده است که تاکنون نتایج این مذاکرات برای رهبر جمهوری اسلامی امید بخش نبوده است.

به گزارش ندای سبز آزادی ، به نقل از این منبع موثق مضمون اصلی این گفتگو ها انتخاب ادامه ریاست احمدی نژاد بر دولت بدون اسفندیار رحیم مشایی و محمدرضا رحیمی و بقایی یا برکناری وی از این سمت توسط خامنه ای است.

بنا به ادعای این منبع موثق آیت الله خامنه ای با تشکیل یک شورای سه نفره برای رسیدگی به وضعیت رئیس دولت کودتا، که دو نفر آن ولایتی و فروزنده هستند، از  احمدی نژاد خواسته  است که  فروزنده را به عنوان معاون اول خود انتخاب کند که تاکنون وی زیر بار نرفته است.
 بر اساس قوانین موجود در جمهوری اسلامی، در صورت برکناری رئیس دولت معاون اول وی باید موقتا ریاست دولت را برعهده گیرد.

برخی شنیده های غیر تایید شده نیز حاکی از آن است که آیت الله خامنه ای  با ارسال پیامی ویژه به هاشمی رفسنجانی از او خواسته است برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آماده شود.