روز شمار حصر:

اخبار

«از آزادی بیان و انتقاد سخن می‌گویند. یاللعجب. آنها که زبان‌ها را بریدند و دهان‌ها را دوختند. شما که در سال‌های گذشته آنچه از شما صادر شد، کلمه ممنوعیت بود؛ ممنوعیت قلم، ممنوعیت تصویر. لطفا شما دم از آزادی نزنید که آزادی خجالت می‌کشد. شما دم از انتقاد نزنید. شما در نهادی کار می‌کنید که کسی جرئت انتقاد از آن نهاد را ندارد. تخریب را در این جامعه رقم می‌زنند ولی زنان و مردان ما با آگاهی در برابر سیاه
خاتمی با بیان اینکه موضع ما درباره انتخابات ریاست جمهوری روشن است، گفت: اگر همه ما در کنار آقای جهانگیری از آقای روحانی پشتیبانی کنیم تا با انتخاب مجدد آقای روحانی و اتخاذ رویکردهای جدید و تمهیدات تازه از سوی دولت فرصت دهیم کشور در مسیر درستی که قرار گرفته ادامه مسیر دهد.