روز شمار حصر:

اخبار

خاتمی گفت: دستگاههایی که مسؤول هستند، نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مسأله حصر را حل کنند و عنایت ایشان است که این مسأله حل خواهد شد و این به نفع نظام و نشانه امنیت و اقتدار نظام خواهد بود. آنچه مطرح کردم تقاضای آزادگان، ایثارگران و بسیاری از اقشار مردم از علما و دانشمندان گرفته تا فرهنگیان و دانشجویان و مردمی است که به نحوی این خواست را مطرح کرده‌اند و معتقدم دستور رهبری می‎تواند این مشکل را حل کند.
فرزند کروبی نوشت: ‏باب مذاکره درباره خروج امنیتى ها از مکان حصر با حضور معاون امنیتى وزارت اطلاعات و وزیر محترم بهداشت و درمان در بیمارستان کلید خورد. اعتصاب غذا پایان پذیرفت. بنا شد دولت تمام تلاش خود را براى تحقق شرط دوم محاکمه علنى بکار ببندد. بدلیل مشکل قلبی ۴٨ ساعت باید در CCU بمانند.
محمدتقی کروبی: ساعت يك بامداد امروز پنج شنبه پدر بدليل اعتصاب غذاى خشك به بيمارستان منتقل شدنند. مهدی کروبی در اعتراض به روند و شیوه حصر غیرقانونی و غیرشرعی خود دست به اعتصاب غذای خشک زده است. خانم فاطمه کروبی، همسر آقای کروبی در مصاحبه با سحام با تایید این خبر گفت: “آقای کروبی امروز پس از نماز صبح وارد اعتصاب غذای خشک شدند.”