روز شمار حصر:

مصاحبه و گفتگو

اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی برگزاری راهپیمایی ۲۲ خرداد را باعث حفظ شور و هیجان جنبش سبز می‌داند. او درباره چرایی اعلام راهپیمایی در «سکوت مطلق» می‌گوید: «راهپیمایی بعدی خردادماه، راهپیمایی سکوت نخواهند بود.»
هیچ‌کسی به خاطر تبعیت از امام عقلش را تعطیل نمی‌کرد. امام همه را دعوت می‌کرد به اینکه از عقلشان استفاده بکنند و اینهایی که از عقلشان استفاده می‌کردند در روند استفاده از عقل به تبعیت از امام می‌رسیدند نه در روند تعطیلی عقل که این به نظر من یک وجه ممتازی بود که باعث می‌شد جوان دانشجو احساس کند یک‌بار مسوولیت سنگینی بر دوشش است.
مهدی محمودیان روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت به اتفاق چند زندانی سیاسی دیگر از اول خرداد ماه اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است. علت اعتصاب این زندانیان، اعتراض به وضعیت نامناسب زندان ها، بد رفتاری ماموران زندان، فشار روزافزون بر خانواده های زندانیان سیاسی و قطع ارتباطات زندان با جهان خارج اعلام شده است.
چه بگویم... جوان ۲۰ ساله ام، تنها پسرم را از دست دادم. علی فرزندِ بزرگم بود، الان که با شما دارم حرف می زنم و اتفاقاتی که بر من گذشت وقتی یادآوری می کنم ادامه ی صحبت برای من مشکل می شود....پسرم پشتیبانِ آینده ام بود، همه ی زندگی ام بود، چیزی نمی توانم بگویم...فکر می کنم حاصلِ همه عمرم رفته بر باد
همسر اسانلو می گوید که دادستان تهران هیچ توجهی به نامه هایشان در باره منصور اسانلو نشان نمی دهد .اسانلو با اتمام محکومیت پنج ساله اش باید مرداد ماه امسال از زندان آزاد می شد اما دوران بازداشت اش را جزو محکومیت وی حساب نکرده اند و براین اساس محکومیت پنج ساله وی نه در مرداد ماه که دی ماه امسال به پایان می رسد اما این همه داستان نیست
گستردگی طیفی که در جنبش سبز است به مراتب بیشتر از دوره‌ی اصلاحات است، ولی انسجامش هنوز بیشتر است. اگرچه درونش خیلی تفاوت آرا می‌بینید ولی مزاحمت آنها برای یکدیگر خیلی کم است. درحالیکه اواخر دوره اصلاحات، اصلاح‌طلبان با خودشان درگیر می‌شدند. چند چیز بالاخره درس گرفته‌شده است
سر من به خیابان رفت و به خاطر اعتراض به یک بسیجی که مردم را کتک می زد کشته شد. من و مادرش چطور می توانیم این مساله را قبول کنیم .هنوز وقتی به بهشت زهرا می رویم ناباورانه به قبرش خیره می شویم و می پرسیم آخر چرا ؟ کسی هم نیست که پاسخ ما را بدهد؟
اتفاقا تنها و یا موثرترین پتانسیل موجود در جامعه برای آنکه جنبش سبز را بصورت کم هزینه و مسالمت آمیز به نتیجه برساند آقای هاشمی است. به این صورت که برود با رهبری گفتگویی را برقرار کند و بتواند رهبری را مجاب کند تا به خواسته های حداقلی مطرح شده، چراغ سبز نشان دهد و جامۀ عمل بپوشاند
مطبوعات نباید به عنوان یک ابزار درآمد و کار اقتصادی تلقی شوند. اکنون برخی افراد مجوز یک نشریه را با هدف اقتصادی می‌گیرند که این، کار درستی نیست
امیرارجمند با اشاره به رواج خرافات در جامعه از هاله نور تا ادعای ظهور تاکید کرد که این روند بنیادهای ایمانی و دینی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و منجر به ایجاد گسست بیشتر در جامعه می شود.