روز شمار حصر:

مصاحبه و گفتگو

مرحوم بهشتی شخصیت‌شان یک شخصیت دموکرات، آزادی‌خواه و آزاداندیش بود و در عمل به طرف مقابل آزادی می‌داد. بهشتی به اسلام به دور از خرافات و مردم‌سالاری حقیقتا معتقد بود و به آن عمل می‌کرد اگرچه به ضرر خودش بود. آقای بهشتی می‌گفت ما باید مخالفان را تحمل کنیم.
در این که من دوست دارم همسرم و باقی اعتصاب کننده ها اعتصابشان را بشکنند که شکی نیست. به هر حال من نگران سلامتی ایشون هستم.
از زمانی که به اوین برگشتم تا زمان مرخصی، من را به یکی از اتاق های حفاظت زندان ها بردند. در یکی دو روز نخست تنها بودم تا اینکه آقای نوری زاد را نیز به آنجا آوردند. پس از مدتی نوری زاد در اعتراض به شرایط خود دست به اعتصاب غذا زد و در پی آن از آن سلول منتقل شد.
ادامه روند دمکراتیک در ترکیه، که هم زندگی مردم را رونق بخشیده و هم دینداری مردم را ژرفا و گسترش داده، کاری به غایت دشوار است. دولت ترکیه به میزانی که در سطح ملی کامیابی و موفق شده، در قلمرو منطقه‌ای و جهانی آبرومندانه حضور پررنگ و موثر یافته است.
ما آن روزها غالبا به خواسته های خودمان می رسیدیم. اما امروز برخورد ها و واکنش ها متفاوت شده است. ببینید چقدر فشار زیاد و شرایط سخت شده که این ها از جان خودشان گذشتند تا به خواسته های خود برسند و گرنه اگر به حرفشوپان توجه و صدایشان شنیده می شد کسی نمی آمد
خانواده های جان باختگان 30 خرداد 88 که پس از سخنرانی آیت الله خامنه ای مورد هدف گلوله قرار گرفتند و جان باختند به "روز" گفته اند که با گذشت دو سال، شکایات آنها برای معرفی قاتلان فرزندانشان مسکوت مانده است.
شايد قدرت فعلي ايرانيان كه اينقدر بر اوضاع استراتژيك خود مسلط هستند بالطبع زمينه حمله امريكا را فراهم نكند و در صحنه سياسي به سادگي شاه، افسار قدرت را از كف ندهند.
نزدیک به بیست و چهار ماه از آغاز جنبش سبز مدنی ایران می گذرد و این در حالی است که حصر رهبران جنبش سبز، حبس نخبگان سیاسی و فکری و ایجاد فضای خفقان و رعب از سوی اقتدارگرایان نتوانسته خدشه ای بر پیکر استوار این جنبش مدنی وارد آورد.
اینکه عده‌ای دنبال این هستند که جناحی را به‌طور کامل حذف کنند، به اعتقاد من کار درستی نیست و همه جناح‌ها باید حضور داشته باشند و از همه تفکرات مطرح در جامعه نمایندگی کنند و پختگی لازم و میانه‌روی هم داشته باشند.
اگر روند تعریف نظام در شعار استقلال، آزادی و جمهوری­ اسلامی باشد، مجلس ششم چهره تابناکی از نظام نشان داد. به لحاظ تامین منافع کشور، هیچ­کس به اندازه مجلس ششم و دولت اصلاحات به کشور خدمت نکرد. اصلاح­ طلبان توانستند آمریکا را منزوی و اتحادیه اروپا را از آمریکا جدا کنند