روز شمار حصر:

مصاحبه و گفتگو

عباس عبدی در گفت وگویی با سایت جرس تحلیل های انتقادی و آسیب شناسانه خود را در خصوص جنبش سبز بازگو کرد.
مرحله اول ، مرحله اعتراض است به این معنا که مجموعه ای از افراد حول یک محور اعتراضی به مشترکاتی می رسند و در پی آن کنش اعتراضی دارند كه نمودها و بروز علنی آن را در کف خیابان ها دیدیم. مرحله دوم، جنبش وارد سازمان شبکه ای می شود وبا ماهيت پررنگ تر جلوه می کند. مرحله سوم می شود، یعنی مرحله "تثبیت جنبش". جنبش سبز در حال حاضر در اين مرحله قرار دارد. اگر تا پیش از این، جنبش حالت ژله ای داشت،حالا دارد شکل
دکتر حبیب اله پیمان – دبیرکل جنبش مسلمانان مبارز – در ماه های قبل از انتخابات 22 خرداد در نوشته ها و سخنانش می شد دعوت به حضور فعال و اتفاقا حمایت ضمنی از میر حسین موسوی را دریافت که این بار و در این انتخابات می باید همه ( طبقه متوسط شهری بیرون نگاه داشته شده در طی سال های گذشته ) در صحنه حاضر باشند . چه ، ادامه قهر و بی تفاوتی موجب دورترشدن خود از صحنه اجتماعی و سیاسی می شود . انتخابات برگزار شد
عبدالعلی بازرگان، مفسر قرآن و عضو نهضت آزادی ایران درباره مسائل روز ایران، در گفتگویی اختصاصی که توسط فرزانه روشن صورت گرفته مردم سالاری و اصل ولایت فقیه را در «تعارضی آشکار» با یکدیگر دانست. وی همچنین گفت: هیچ کس را نمی توان به دلیل کفر، شرک، الحاد، ارتداد، تغییر دین و حتی تبلیغ بی خدایی کیفر داد.
«انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران بدون حمايت هاي مرحوم بورقاني امکان تولد و تثبيت نداشت.» اين را علي مزروعي رئيس تنها نهاد صنفي مستقل روزنامه نگاران ايران مي گويد و معتقد است دوران بورقاني بهترين دوران براي فعاليت حرفه يي روزنامه نگاران در دوران پس از انقلاب بوده و عجيب نيست که به «بهار مطبوعات» شهرت يافته است. رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران که در مجلس ششم نمايندگي مردم اصفهان را برعهده داشت،