روز شمار حصر:

مصاحبه و گفتگو

راهپیمایی امسال با توجه به تهدیدات خارجی از این جهت حایز اهمیت فراوان است که جنبش سبز با حمایت خود از رهبران در حصر این جنبش باید به دنیا این پیام مهم را بدهد که سرنوشت ایران در داخل و توسط مردم ایران تعیین می شود و نه در خارج و اما سرکوب اعتراضات قانونی و جلوگیری از اینگونه راهپیمایی‌ها توسط حکومت راه را برای مداخلات خارجی باز، و دست مردم را از تعیین سرنوشت خود کوتاه می کند .
راهپیمایی امسال با توجه به تهدیدات خارجی از این جهت حایز اهمیت فراوان است که جنبش سبز با حمایت خود از رهبران در حصر این جنبش باید به دنیا این پیام مهم را بدهد که سرنوشت ایران در داخل و توسط مردم ایران تعیین می شود و نه در خارج و اما سرکوب اعتراضات قانونی و جلوگیری از اینگونه راهپیمایی‌ها توسط حکومت راه را برای مداخلات خارجی باز، و دست مردم را از تعیین سرنوشت خود کوتاه می کند .
با توجه به سرخوردگی مردم عرب به دلیل محقق نشدن خواسته های قومی، سیاسی و حتی خواسته های صنفی شان موضوع تحریم انتخابات در استان خوزستان خیلی جدی است. پس از حرکتی که از حدود ۲۰ روز پیش برای شعارنویسی تحریم انتخابات شروع شد، ۳۰ نفر در شهر شوش دستگیر و دو نفر به نامهای محمد کعبی، و ناصر آلبوشوکه درفشان، زیر شکنجه کشته شدند.
درک ما از دموکراسی سازی و خشونت پرهیزی ما بیشتر از کشورهای دیگر است. بنابراین چشم انداز ایران در طولانی مدت ، حتی در میان‌مدت، روشن و امیدوار کننده است. اما با توجه به سایه ی جنگ و تحریم و وضعیت بلاتکلیفی و نگرانی در جامعه پیش بینی حوادث آینده در کوتاه مدت سخت است.
انتخابات آینده تنها نامی از انتخابات را به همراه دارد و مجلس آینده نیز تنها اسم مجلس را حمل می کند. مردم ایران از انتخابات گذشته و عواقب بعد از آن و خشونتی که رژیم سیاسی در مقابل مردم نشان داد به ماهیت حاکمیت در کشور پی برده اند. پس، دیگر مجلس و پارلمانی وجود نخواهد داشت. انتخابات آتی مقدمه ای برای پایان یافتن استبداد دینی حاکم بر ایران است.
امیرخسروی پس از دهه‌ها تجربه مبارزه سیاسی، اینک در هشتاد و چهار سالگی تاکید می کند که « اگر مردم ایران این آمادگی و هشیاری سیاسی را داشته باشند که به طور چشم گیری ازشرکت در انتخابات خودداری کنند گام بزرگی در راه پیشبرد دموکراسی در ایران برداشته شده؛ و می تواند آغازگر اقدامات سیاسی دیگری باشد.»
ما باید تا آنجایی که بتوانیم در جهت اصلاحات قدم بر داریم. بهترین راه همین اصلاحات است. آرزوی قلبی ما همین اصلاحات و اعتدال است و بر روی همین خواسته پافشاری می کنیم. هنوز امیدواریم درها به روی اصلاحات بسته نشود و دیدگاه ها به سمتی نرود که دیگر اصلاحات بی فایده جلوه گر شود.... هنوز می شود زمان انتخابات را به تعویق انداخت و زندانیان سیاسی را آزاد کرد و شروطی را که آقای خاتمی ذکر کردند انجام داد....
زمانی که هر کسی با ابزار خودش با دادن کمترین هزینه بتواند به بقیه ی جامعه بفهماند که همه با هم در این مساله شریک هستند، در آن صورت و مطمئنا، علی رغم همه ی طبلها و شیپورهای تبلیغاتی آن کسانی که در وسط میدان آهنگ تبلیغات انتخابات هشتاد و پنج درصدی را سر می دهند از همیشه منزوی تر خواهند بود.
این انتخابات به دلایل مختلف نمی تواند بحران مشروعیت را ترمیم کند. به علت اینکه این بحران مشروعیت به رعایت نشدن اصولی که پایه اولیه مشروعیت هر نظام سیاسی در دنیا است، برمی گردد. بنابراین این انتخابات با عدم شرکت بخشهای وسیعی از نیروهای سیاسی و محدود شدنش به یک جناح و دعواهای درون این جناح عملا ضدمشروعیت است.
به‌دلیل ابعاد مختلف سیاست هدفمندسازی یارانه ها، تورم ۳۵-۴۰ درصدی داشته‌ایم؛ ارزش پول ملی پایین آمده است؛ یعنی‌ همه قیمت‌ها بالا رفته و قیمت دلار هم باید بالا می رفت. زمینهٔ افزایش بهای دلار به دلیل تورم و کاهش ارزش پول داخلی‌ وجود داشته اما به آن، شوک تحریم ها و تهدیدهای جنگی وارد شده است.