روز شمار حصر:

رهبران سبز

سید محمد خاتمی به همراه عبدالله نوری، دو چهره سرشناس جریان موسوم به اصلاح طلبان با تاکید مواضع رهبران جنبش سبز، خواستار آزادی هر چه سریعتر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به همراه تمامی زندانیان سیاسی شدند و تنها راه برون رفت کشور از بحران کنونی را برگزاری انتخابات آزاد بدون دخالت نهادهای نظامی و امنیتی عنوان کردند.
همزمان با دویست و بیست و هفتمین روز بازداشت و حصر خانگی سران جنبش سبز به همراه همسرانشان، سایت کلمه از تشدید محدودیتها و قطع کامل تماسهای تلفنی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با فرزندان و پنج هفته بی خبری خانواده هایشان از آنان خبر می دهد.
آقای کروبی طی ۲۱۰ روز گذشته از حقوق اولیه یک زندانی نظیر حق دسترسی به کتاب، روزنامه، تلفن، ملاقات منظم، هواخوری و … برخوردار نبوده است. وضعیت جسمی ایشان بشدت در خطر قرار دارد و معاینه ایشان توسط پزشکان مستقل و مورد اعتماد خانواده امری ضروری است
شاید کمتر موضوعی چون گفت و گوی تمدن ها و فرهنگ ها باشد که نسبت به آن ایجاد دهها کرسی و شاخه و شعبه در دانشگاههای معتبر جهان و دهها سازمان و سامان گفت و گویی رسمی و غیررسمی و صدها کتاب و مقاله و پایان نامه دانشگاهی و دهها گردهمایی بین المللی و عطف توجه سازمان های معتبری چون یونسکو و سازمان کنفرانس اسلامی و … در پی داشته باشد.
پس از گذشت هفت ماه از حبس خانگی، «میرحسین موسوی» و «زهرا رهنورد» برای نخستین بار با حضور در خانه یکی از دختران، همزمان با سه فرزندشان دیدار کردند. میرحسین موسوی در این دیدار با اشاره به تحولات جاری کشور گفت: آینده روشن است. نخست وزیر هشت سال دفاع مقدس همچنین با اشاره به انتخابات پیش رو گفته است: به توجه به تداوم وضعیت فعلی نمی توان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت.
ما برای اشاره به جنبشی که آغاز کرده ایم از عنوان «راه» استفاده می کنیم تا توفیق‌‎هایی که در هر مرحله به دست می‌آوریم پایان کار ندانیم و همواره نگاه به کمالی برتر بدوزیم. علاوه بر آن ما در این مسیر چشم به جاده‌هایی داریم که هدایت الهی پیش‌پایمان قرار می‌دهد. ما می‌اندیشیم و تدبیر می‌کنیم، اما ایمان داریم که در عمل، تنها راه‌هایی که او برایمان می‌گشاید از خود کارسازی نشان می‌دهند.
حکومت و نیروهای اطلاعاتی طی مدت هفت ماه اخیر با روحیات من به خوبی آشنا شده اند و مواضع مرا می دانند و فهمیده اند که من چگونه فکر می کنم، لذا به خود اجازه نمی دهند که مرا راهنمایی و ارشاد کنند، چه برسد به اینکه بخواهند وارد چنین فازهایی در خصوص نوشتن توبه نامه و ندامت نامه با من بشوند.
ایشان از روحیه بالا و استواری برخوردارند. از روز اول هم آقای کروبی با همین روحیه قوی، از حاکمیت و زندان بانان هیچ درخواستی را نداشته است و با توجه به اینکه از حقوق اولیه یک زندانی محروم بوده، با خونسردی تمام و اعتماد به نفس بالا این مشکلات را تحمل نموده و افتخار می کند به عملکرد خویش در دفاع از حقوق مردم.
ملتها بیدار شده اند٬ آزادی می خواهند٬ رفع حالت فوق العاده سرکوب و اختناق را طلب می کنند، عزت پایمال شده خود را در برابر دیکتاتورها باز می جویند. انتخابات آزاد و حکومت های مردمی را طلب می کنند، امروز ملت ها خواستار حکومت هایی هستند که بجای تأمین منافع بیگانگان از امکانات وسیع مادی٬ سوق الجیشی و انسانی این کشور ها در جهت اعتلاء زندگی و توسعه و پیشرفت و عدالت استفاده کنند
دو سال قبل، پس از حضور باشکوه مردم سبز در راهپیمایی روز قدس، میرحسین موسوی سیزدهمین بیانیه‌ی خود پس از انتخابات را صادر کرد. بیانیه‌ای که در آن از تلفیق شجاعت و فراست در جنبش سبز صحبت کرده بود، از زندگی کردن راه سبز امید سخن گفته بود، از دائمی نبودن مبارزه و دائمی بودن زندگی، و از اینکه نباید این حرکت سبز به کیش شخصیت آلوده شود