روز شمار حصر:

پشتیبانی سبز

ندای سبز آزادی رسانه‌ نوپای جنبش مردم ایران است که توسط گروهی خودجوش که داوطلبانه بخشی از وقت و انرژی خود را وقف جنبش آزادی‌خواه سبز نموده‌اند اداره می‌شود. این حرکت داوطلبانه برای روی پا ماندن و ادامه دادن به افزایش نیروی انسانی و فکری خود بیش از هر زمان دیگری نیازمند است. در این شرایط بغرنج و ناهموار تنها با همیاری سبز هم‌وطنان داخل و خارج از کشور این امکان به وجود خواهد آمد.

از تمامی هم‌وطنانی که خواهان تداوم این حرکت سبز هستند می‌خواهیم کمک‌های مالی خود به ندای سبز آزادی را از طریق حساب پی پال به دست مدیران سایت برسانند. برای پیشبرد این جنبش هیچ چاره‌ای جز تشکیل و تداوم گروه‌های خودجوش و خودگردان که با پشتیبانی مردم به کار خود ادامه می‌دهند نداریم و به همین دلیل است که روی تک‌تک مخاطبان این رسانه به عنوان یک پشتیبان سبز حساب می‌کنیم. .

 
 

یک بار پرداخت از طریق پی پال
 
به مقدار:       واحد پول:    

 

اهدای مبلغ ثابت به صورت ماهیانه از طریق پی پال
 
به مقدار:       واحد پول: