روز شمار حصر:

امنیت دیجیتال

یک تاجر بازنشسته بریتانیایی روز پنجشنبه در دادگاه اتهام تلاش برای فروش تجهیزات نظامی به ایران را پذیرفت.
مهدی محمودیان در نامه ای از زندان رجایی شهر، با اعلام حمایت دوباره از رهبران جنبش سبز و تاکید بر حیات و تداوم این جنبش، حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را غیرانسانی و غیر قانونی دانست و با اشاره به وظیفه ایرانیان آزادی خواه و دموکراسی خواه در دفاع از رای سه سال قبل خود به موسوی و کروبی، اعلام کرد که تا از امروز ۲۲ خرداد ۹۱ زمان پایان حصر رهبران جنبش سبز به عنوان اعتراض، روزه دار
حسن اسدی زید آبادی، عبدالفتاح سلطانی، سیدمحمد سیف زاده، قاسم شعله سعدی، مصطفی نیلی و فرشید یداللهی، شش حقوقدان محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین با ارسال نامه ای به رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با هشدار از آنچه در این بخش از سیستم قضایی کشور میگذرد با تاکید بر اینکه “یکی دیگر از علل عدم ورود آن سازمان به چنین حوزه ای عدم برخورداری از توان عملی و تخصصی کارشناسان خبره در این امور اس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف ۵ ماده از اصلاحیه آئین نامه داخلی مجلس از اصرار خود بر ارائه گزارش سالانه از طرف روسای قوای مجریه و قضائیه و ارائه لایحه چند دوازدهم بودجه به مجلس در صورت تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه عقب نشینی کردند.