روز شمار حصر:

درخواست زندانی سیاسی: به روحانی رای دهید

احسان مازندرانی روزنامه‌نگار در پیامی از زندان اوین از همه درخواست کرده است که به حسن روحانی رای دهند.

به گزارش امتداد، احسان مازندرانی روزنامه‌نگار زندانی که روز ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۴ بازداشت شده در پیامی گفته است:

روی برگ رای ٢٩ اردیبهشت ٩۶ که به صندوق سیار زندان اوین انداخته می شود، می نویسم “حسن روحانی”. شما هم بنویسید “روحانی” تا راه نیمه تمام مرحوم آیت الله مظلوم هاشمی رفسنجانی را تکمیل کنیم؛ راهی که گاهی از زندان می گذرد.

این روزنامه‌نگار که روز ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۴ بازداشت شد. به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی پنج سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به دو سال حبس محکوم‌شده است و شرایط جسمی او نا مناسب است.