روز شمار حصر:

ماموريت «تيم ويژه» در صداوسيما برای تخریب دولت

اعتماد: آخرين نشست خبري سخنگوي دولت با گلايه‌هايي از رسانه ملي همراه بود. اگرچه در اين چند ماه گذشته چهره‌هاي دولتي بارها از رسانه ملي گله كرده‌اند اين‌بار اما محمدباقر نوبخت خيلي صريح مي‌گويد يك تيم محدود سياسي برنامه‌هاي حساب‌شده‌اي را تهيه مي‌كنند. سخنگوي دولت اين برنامه‌ها را با صراحت تحريف مي‌خواند و مي‌گويد: برخي گزارش‌ها زيبنده رسانه ملي نيست و از صدا و سيما انتظار نمي‌رود. به نظر مي‌رسد هر چه به انتخابات نزديك‌تر مي‌شويم نگراني دولت هم از برنامه‌هاي صدا و سيما بيشتر شده است. در ميان همه مشكلاتي كه دولت در آستانه انتخابات دارد، محمود احمدي‌نژاد هم دست به كار شده و تا امروز دو بيانيه و يك پيام ويديويي عليه دولت منتشر كرده است. اقداماتي كه از سوي دولت با بي‌اعتنايي روبه‌رو شد. اكنون سخنگوي دولت مي‌گويد توجه كردن به اين مسائل و پاسخگويي به آنها، تنها وقت دولت را مي‌گيرد. به گزارش ايسنا، در حالي كه تنها دو ماه تا انتخابات باقي مانده است نوبخت اعتراف مي‌كند كه دولت زبان رسايي براي دفاع از خود ندارد و ضعف در سيستم اطلاع‌رساني دولت را مي‌پذيرد. در سه سال و نيم گذشته حاميان دولت و به ويژه اصلاح‌طلبان بارها درباره اين موضوع هشدار داده بودند و اكنون دولت با قرار گرفتن زير فشارها و تخريب‌ها كه روز به روز هم شدت مي‌گيرد متوجه اين مهم شده است. بخشي از مهم‌ترين صحبت‌هاي نوبخت را در ادامه بخوانيد.

  اشكالي وجود ندارد كه منتقدين در هر موضوعي چالش كنند، اما وقتي يك آمار رسمي داده مي‌شود اگر به صورت كلي بگويند كه اين درست نيست چيزي حل نمي‌شود.
  كلي و كيلويي حرف زدن نسبت به آمارهاي رسمي دولت جواب علمي كارشناسي نيست. امروز مد شده كه هر چه از سوي دولت گفته مي‌شود، از سوي برخي منتقدين يك «نه» روي آن گذاشته شود. بعد هم گزارش تهيه مي‌كنند و از چهار نفر مي‌پرسند كه آيا اين آمار را در زندگي خود حس مي‌كنيد يا نه و آنها هم جواب منفي مي‌دهند و نتيجه گرفته مي‌شود كه آمارها درست نيست.
  برخي گزارش‌ها زيبنده رسانه ملي نيست و از صدا و سيما انتظار نمي‌رود. بهتر است اعتبارات بيشتري منظور كنند و به مردم درست گزارش دهند. مصاحبه با چهار نفر در خيابان و نتيجه‌گيري از آن جواب كارشناسي نيست. البته رييس محترم رسانه ملي و معاونين ايشان و بدنه صدا و سيما انسان‌هاي شريفي هستند كه بايد از آنها قدرداني كنيم اما يك تيم محدود سياسي برخي برنامه‌هاي حساب شده را تهيه مي‌كنند، كه ما آن را تحريف مي‌دانيم. بهتر است با كارشناسان وزارتخانه‌هاي مربوطه و سازمان برنامه و بودجه در صدا وسيما بحث كنند و از آنها جواب كارشناسي بگيرند چرا كه صدا و سيما نبايد القاي شبهه كند.
  انتظار نيست كه هر نامه‌اي از سوي رييس دولت سابق داده مي‌شود، پاسخ داده شود. به خصوص كه ايشان دست به مكاتبه‌شان هم قوي است و براي رييس‌جمهورها نامه مي‌نويسند كه البته اشكالي ندارد، شايد بعضي مواقع طلب كند كه به اين حرف‌ها پاسخ داده شود كه روابط عمومي وزارتخانه‌ها و شوراي اطلاع‌رساني به موقع جواب مي‌دهند، اما فكر مي‌كنم با پرداختن به اين مساله وقت دولت گرفته مي‌شود.
  اين مطالبه درستي است كه دست‌كم آنچه از سوي دولت صورت گرفته منعكس شود. همكاران ما به ويژه در شوراي اطلاع‌رساني تلاش مي‌كنند اين كار را انجام دهند اما به طور كلي سياست غالب دولت اين است كه وارد حاشيه‌ها نشود.
  بعضي كانديداهاي رياست‌جمهوري و كساني كه مي‌گويند يارانه را چند برابر مي‌كنند، اينها القاي شبهه و تشويش اذهان عمومي است و هيچ اصل اسلامي اين حرف‌هايي كه باعث تحريك مردم مي‌شود را تاييد نمي‌كند. درست نيست به فرض اينكه عده‌اي از مردم را عليه گروهي برآشفته كنيم، چنين وعده‌هايي بدهيم.
  بعد از اينكه مطرح شد ٧٦ تا ٨٠ هزار ميليارد تومان بابت هدفمندي يارانه‌ها پول گرفته مي‌شود اما ٤٢ هزار ميليارد تومان پرداخت مي‌شود اين صحبت‌ها مطرح شد كه بقيه اين پول كجا رفته است و به ذهن مي‌رسد كه مي‌توان يارانه را دو برابر كرد، اما بايد بدانيم شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي و شركت ملي گاز هر چه را مي‌فروشند بايد ابتدا مخارج‌شان را بردارند و خالص آن را به سازمان هدفمندي بدهند. سهمي كه اين شركت‌ها دريافت مي‌كنند ٧٦ تا ٨٠ هزار ميليارد تومان است.
  با مطرح شدن اين حرف‌ها از رييس مجلس خواهش كردم كه ديوان محاسبات اين مساله را بررسي كند و آنها با بررسي‌هاي خود نشان دادند كه سهم سازمان هدفمندي ٣٦ هزار و ٤٠٠ ميليارد تومان است يعني اين مقدار را مي‌توان به عنوان يارانه تقسيم كرد كه البته ما بايد ٤٢ هزار ميليارد تومان به مردم بدهيم آن هم با فرض اينكه به توليد و بهداشت هيچ چيزي اختصاص ندهيم و ٢ هزار و ٢٠٠ ميليارد تومان هم از توانير بگيريم، در حالي كه توانير ٢٠ تومان زير قيمت فرآورده‌اش را مي‌فروشد.
  مي‌توان حتي تا ٤٥٠ هزار تومان هم يارانه داد، به شرط اينكه از بودجه يا خزانه عمومي برداشت كنيم در حالي كه طبق قانون خزانه بايد ٢٠ درصد از اين مبلغ را دريافت مي‌كرد، ولي الان براي كسري مقدار يارانه ما از خزانه هم پرداخت مي‌كنيم. شرط ديگرش اين است كه به طور مثال بنزين را ليتري ١٠ هزار تومان كنيم تا دريافتي شركت پالايش و پخش بيشتر شود تا بتوان مبلغ يارانه را بيشتر كرد.
  زماني از سوي دولت حرفي زده مي‌شود و زماني ستاد انتخاباتي صحبتي را مطرح مي‌كنند. هر وقت ستاد انتخاباتي شكل گرفت كارهايي كه قرار است انجام بدهند را توضيح خواهند داد، اما من از سوي دولت مي‌گويم كه رييس‌جمهور به همه پيماني كه با مردم بسته وفادار است و نهايت تلاش خود را انجام مي‌دهد تا قول‌هايش عملي شود. اميدواريم نتيجه انتخابات هم ملموس و مورد رضايت باشد.
  رييس‌جمهور موكدا از همه دستگاه‌ها خواسته به هيچ‌وجه از امكانات دولتي به صورت غيرقانوني در انتخابات استفاده نكنند، البته بخشي از اين امكانات به صورت قانوني در وزارت كشور استفاده مي‌شود و وزارت كشور اين امر را تعقيب مي‌كند.
  اينكه ممكن است يكي از معاونان رييس‌جمهور در آينده رييس ستاد شود، شايد اين اتفاق بيفتد ولي الان كه هنوز چيزي قطعي نيست نمي‌تواند كار خود را قطعي كند ضمن اينكه در وقت‌هاي غير اداري هم مي‌توان اين فعاليت‌ها را انجام داد، اما بايد پرسيد چه كار غيرقانوني از سوي آقاي شريعتمداري صورت گرفته است.