روز شمار حصر:

آزادی هنگامه شهیدی پس از ماه ها حبس غیرقانونی

هنگامه شهیدی، روزنامه نگار، عصر امروز از زندان اوین آزاد شد. شهیدی از زمستان سال گذشته را در بازداشت بود.

هنگامه شهیدی فعال سیاسی و روزنامه نگار پس از ۶ ماه بازداشت موقت در انفرادی ساعت ۶ بعد از ظهر امروز از زندان اوین آزاد شد.

شهیدی یک ماه در بازداشتگاه ٢٠٩ نگهداری شده و پس از آن به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تحویل داده شد.