روز شمار حصر:

رنجی که خانواده جانباز کریم نورمحمدی می برد

حسین باستانی در شرح رنجی که به خانواده جانباز کریم نورمحمدی رفته است، نوشت: "کریم نورمحمدی" را می شناختید؟ همان جانباز جنگ ایران و عراق که اسفندماه خبر "خودسوزی" همسرش در اعتراض به عدم رسیدگی بنیاد شهید و امور ایثارگران منتشر شده بود. امروز آقا کریم از رنج زندگی خلاص شد. تمام کرد. بعد از چندین سال درد کشیدن، در حالی که درد و زخم بستر امانش را بریده بود.

همسرش جلوی در ورودی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران تحصن می کرد. شوهر مجروحش را هم روی تخت با خودش می آورد. از مسئولان می خواست تا کنار تخت بیایند و زخم هایی که بر اثر زخم بستر متعفن و بدبو شده بودند را ببینند. بنیاد شهید هم البته واکنش نشان می داد: خانواده کریم نورمحمدی را "سهم خواه" می دانست و حتی می گفت اینها همه جوسازی است تا همسر رنجدیده، به بهانه درمان همراه شوهرش به خارج اعزام شود.

امروز خانم نورمحمدی، با صورت سوخته، با بدن له شده همسرش وداع کرد. بعد از انتشار خبر "خودسوزی" او، پسرشان مصاحبه کرد و گفت ماجرای مادر، بدتر از خودسوزی بوده. گفت پیش از آن روز شوم، ماموران حراست بنیاد مادرش را به شدت کتک زده بودند، که ماموران انتظامی مادرش را، هم زده بودند و هم دستگیر کرده بودند، به او فحش های رکیک داده بودند، حتی تهدیدش کرده بودند که بلا سرش می آورند و بعد سربه نیستش می کنند. در یکی از روزهای تحصن، مادر برای آنکه کتکش نزنند، فندکی روشن می کند و تهدید می کند که اگر به او دست بزنند با بطری بنزینی که همراه دارد خودش را می سوزاند. ماموران پلیس در همان حال به او حمله می کنند که باعث شعله ور شدن آتش می شود. اما در همان حالت که صورت و دستانش سوخته بوده، به او دستبند می زنند و می برند...

اگر دلش را داشتید مصاحبه پسر را ببینید. اگر دلش را داشتید عکس جنازه کریم نورمحمدی را هم ببینید. و اگر دلش را داشتید، زخم های بدنش را هم ببینید. خیلی های دیگر هم هنوز از این زخم ها دارند. یک دنیا ببخشید که فجیع است. اما همسرش که حالا سوخته، سال ها از نزدیک با این بدن رنج دیده زندگی کرده بود. حالاحالاها هم باید خودش با صورت سوخته زندگی کند.

 

جانباز “کریم نور محمدی” آسمانی شد/ وداع همسر با صورتی سوخته

جانباز «کریم نور محمدی» بعد از سال ها دست و پنجه زدن با انواع دردها و بیماری های ناشی از مجروحیت در جنگ و در حالی که همسرش یک ماه قبل در کنار درب ورودی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران اقدام به خودسوزی کرده بود، آسمانی شد و پر کشید.

به گزارش پایگاه خبری شهدای ایران؛ جانباز «کریم نور محمدی» بعد از سال ها دست و پنجه زدن با انواع دردها و بیماری های ناشی از مجروحیت در جنگ و در حالی که همسرش یک ماه قبل در کنار درب ورودی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران اقدام به خودسوزی کرده بود، آسمانی شد و پر کشید.

بنابراین گزارش، جانباز «کریم نور محمدی» یکی از جانبازان ۸ سال دفاع مقدس بود که سالها درد و زخم بسترهای عمیق را تحمل کرد و از حدود یک سال پیش در بیمارستان ساسان بنیاد شهید و امور ایثارگران بستری شد.

همسر این جانباز همواره اعتراضاتی نسبت به نحوه رسیدگی و خدمات بنیاد شهید به این خانواده جانباز داشت که در همه موارد بنیاد شهید در اقدامات سریع رسانه ای تلاش کرد تا این خانواده را «سهم خواه» دانسته و اخیراً هم مدعی شده بود که همسر جانیاز قصد رفتن به خارح از کشور را دارد!

کریم نور محمدی در حالی همزمان با شهادت مظلومانه امام هادی (ع) پر کشید و آسمانی شد که هیچ مسئولی پای دردهای همسر این جانباز ننشست و هیچ گاه کسی نگفت ۳۰ سال زندگی با یک جانباز اعصاب و روان چه بر سر این زن آورده است اما هر کس تا توانست تهمتی نثار این خانواده جانباز نمود.

روز گذشته در حالی که همه به فکر روز طبیعت بودند سردخانه بیمارستان ساسان وعده گاه دیدار این جانباز با صورت سوخته همسرش بود که حالا با اشک خیس شده است!