روز شمار حصر:

عدم درمان ۳ زندانی محبوس در بند سیاسی زندان رجایی‌شهر

اوضاع جسمانی ۳ زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان رجایی‌شهر کرج، «هشدار دهنده» توصیف شده است.

به گزارش «سحام»، «فؤاد مقدم»، «اسدالله هادی» و «سیدمحمد سیف‌زاده» سه تن از زندانیان سیاسی بند ۱۲ زندان رجایی‌شهر کرج (گوهردشت) هستند که وضعیت سلامتی آن‌ها «اورژانسی» گزارش شده است.

«فقدان تهویه مناسب»، «گرمای شدید هوا»، و «بسته بودن تمام روزنه‌های تنفسی» در سالن ۱۲ زندان رجایی‌شهر کرج، باعث بروز مشکلات پزشکی زیادی برای زندانیان شده است.

مسئولان زندان در یک اقدام غیرکارشناسی، با ورق‌های آهنی، تمامی پنجره‌ها و دریچه‌ها را پوشانده‌اند، این اقدام در حالی صورت گرفته است که مدت ‌زمان هواخوری زندانیان، کمتر از ۳ ساعت در طول شبانه‌روز است و این ساعت هم در حوالی ظهر، یعنی در اوج گرمای هوا می‌باشد.

خالد حردانی، شاهرخ زمانی، صالح کهن‌دل، پیروز منصوری، ماشاءالله حائری، اصغر قطان و شهرام پورمنصوری از جمله زندانیانی هستند که از درمان و ارائه دارو به آن‌ها جلوگیری شده است. بیم آن می‌رود که وضعیت جسمانی زندانیان سیاسی مجبوس در این زندان، در وضعیت «خطر» قرار گیرد.

تشدید فشارها و شکنجه سفید زندانیان، یکی از روش‌های کشتار خاموش زندانیان سیاسی در چند سال گذشته در زندان‌ها بوده است.