روز شمار حصر:

مسعود باستانی به زندان رجایی شهر بازگشت

کلمه: مسعود باستانی روزنامه نگار محبوس در زندان رجایی شهر که ۱۹ آبان ماه به مرخصی آمده بود، پس از تمدید نشدن مرخصی به زندان بازگشت.

 مسعود باستانی از تیر ماه ۱۳۸۸ تا کنون در زندان به سر می برد، وی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ایجاد اغتشاش به شش سال زندان محکوم شده است.

باستانی تا بهمن ماه ۱۳۸۸ در زندان اوین به سر می‌برد، اما در تاریخ پنجم بهمن ماه ۱۳۸۸ از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر که محل نگهداری مجرمین خطرناک است، منتقل شده و اکنون در این زندان نگهداری می شود.

مهسا امرآبادی روزنامه نگار و همسر باستانی نیز بیش از یک سال در زندان اوین محبوس بود، این زوج ماه ها از ملاقات یکدیگر در زندان محروم بودند.