روز شمار حصر:
ازدواج محمدی گلپایگانی با دختر انگلیسی

جاسوس اندرونی، همسر رییس دفتر رهبری است؟

ازدواج محمدی گلپایگانی با دختر انگلیسی
ازدواج محمدی گلپایگانی با دختر انگلیسی

جاسوس اندرونی که محمد نوری زاد  در نامه اخیر خود از آن نام می برد، همسر رییس دفتر رهبری است.

محمدی گلپایگانی رییس دفتر رهبری، روحانی شصت و نه ساله ای است که از سال ۱۳۶۸ ریاست دفتر آیت الله خامنه ای را برعهده دارد. 

محمدنوری زاد در نامه اخیر خود به رهبری از جاسوسان اندرونی خبر می دهد و این سوال به ذهن می آید که منظور این نویسنده دفاع مقدس از جاسوس ها چه کسی است. 

بر اساس اخبار رسیده به ندای سبز آزادی، محمدی گلپایگانی رییس دفتر رهبری چند سال قبل در سفری به انگلستان با دختری جوان و انگلیسی ازدواج کرده است و منظور محمد نوری زاد در نامه اخیر خود که از نفوذ جاسوسان در بیت رهبری خبر داده ، این همسر رییس دفتر رهبری است.

نوری زاد در بیست و ششمین نامه خود به رهبری آورده است: من مؤدب تر از آن هستم که به اندرونی کسی متعرض شوم. اما شما هم باید مثل آن باغبان زیرک باشید و این احتمال را بدهید که دخترکان موبور و چشم آبیِ بلاد کفر، که امنای شما را نشانه رفته اند، ای بسا گماردگانِ همان باغبان باشند. چرا؟ چون خبربرندگان و خبرآورندگانِ آن باغبان زیرک، باید متنوع باشند. جوری که اگر یکی از آنها لو رفت، دیگری باشد. و اگر دیگری ورپرید، آن که در اندرونی است و از هر گمانِ بد مبرّا، بکار بایسته ی خویش ادامه دهد.

یکی از نزدیکان به بیت رهبری که نخواست نامش فاش شود، به خبرنگار ندای سبز آزادی گفت:حاج آقا محمدی گلپایگانی که برای یک سفر درمانی به انگلستان رفته بود با یکی از پرستاران انگلیسی ازدواج کرد و او را به ایران آورد.

وی ادامه داد که این دختر جوان انگلیسی هم اکنون در بیت ایشان سکونت دارند.

هر چند روایت محمد نوری زاد به گونه ای دیگر است و او می نویسد: تجسم کنید عده ای از دخترکان موبور و چشم آبی در بلاد کفر اسلام آورده اند. و سفارت ایران در فلان کشور غربی بر ایشان کلاس اسلام شناسی دایر کرده است. حضرت حجة الاسلام والمسلمین به سفر خارج تشریف می برند. حتماً برای گسترش بنیه و صلابت اسلام. جناب سفیر دستهایش را بهم می مالد و سر به زیر می گوید: حاج آقا یک تعدادی از دختر خانم های اینجا به دین مبین اسلام و تشیع مشرف شده اند و حاضرند به ایران بروند و با هرکسی که صلاح باشد وصلت کنند. شما چه می فرمایید؟ حاج آقا گل از گلش می شکفد و می پرسد کجا هستند این اسلام آورندگان؟ همینجا، دراتاق مجاور. حاج آقا که اتفاقاً خیلی هم پت و پهن است و اشتهای سیری ناپذیرشان شهره ی خاص و عام، به اتاق مجاور تشریف می برند. جل الخالق، حضرت پروردگار مگر زیباتر از اینها هم می تواند خلق کند؟ عجالتاً همانجا یکی از بهترین ها را برای خود نشان می کند و همانجا صیغه ی محرمیت را با رعایت حروف حلقی اش جاری می کند. وکیلم؟ چرا که نه؟ شما سرور من هستید‬.

اما اخبار رسیده به ندای سبز آزادی حکایت از آن دارد که منظور از این جاسوسان اندرونی کسی به جز همسر دوم محمدی گلپایگانی رییس دفتر رهبری نیست.