روز شمار حصر:
فراخوانی برای زنده نگاه داشتن یاد شهدا و اسرای جنبش

سفره های هفت سین خود را سبز می کنیم

فراخوانی برای زنده نگاه داشتن یاد شهدا و اسرای جنبش
فراخوانی برای زنده نگاه داشتن یاد شهدا و اسرای جنبش

نوروزی دگر در راه است و بوی بهاری دیگر به مشام می رسد. بهاری همراه با دلتنگی. این سومین نوروزی است که همراهش شور و نشاط همیشگی نیست وبا آمدنش غمی به روی سینه ها می آید، یادیاران شهید، یاد دلیران دربند، یاد مظلومین آسیب دیده ، یاد مادران چشم انتظار، ویاد فرزندان یتیم شده...

حال که در آستانه نوروزی دگر قرار داریم برآن شدیم تا با قراری سبز در این ایام هم دل و همراه یاران خویش شویم. آنانکه خونشان تا ابد نامشان را جاوید نگه خواهد داشت و آنان که با اندیشه سبزشان سفره هفت سین عیدشان را در پشت میله های زندان پهن خواهند کرد و ما نیز هم دل و همره آنان خواهیم شد و درکنار خانواده های خود سفره هفت سین مان را با زنده نگه داشتن خاطره سبز آنها تکمیل خواهیم کرد.

سفره های هفت سین ما امسال رنگ و بوی دگری خواهد داشت. نشان سبز سفره های هفت سین ایرانی عکس هایی خواهد بود از رهبران و زندانیان جنبش سبز ایران، آری در این بهار سفرهای هفت سین ما نیز نشان اعتراضی خواهد بود به حصر میر و شیخ شجاع مان و فریادی خاموش که آزادی تمام زندانیان سیاسی را طلب می کند.

تصاویر سفره های سبز خود را برای ما به آدرس : [email protected] ارسال کنید ، رسانه شمائید.

thwl.jpg

thwl1.jpg

این فراخوان در دو سال گذشته توسط همکارانمان در وبسایت "تحول سبز" منتشر می شد، اما امسال به دلیل توقف موقت فعالیت "تحول سبز"، ندای سبز آزادی وظیفه انتشار آن را بر عهده گرفت.

تصاویر ارسالی شما در ایام نوروز در "ندای سبز آزادی" منتشر می شود.

برای دیدن گزارش دو سال گذشته، اینجا و اینجا را کلیک کنید.