روز شمار حصر:

وعده‌های دولت به کارگران غیر واقعی و برای کاهش تنش ها است

دهقان کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان می گوید " وعده‌های دولت به کارگران محقق نشده‌ و همه در حرف باقی مانده‌است."
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت:" تمام وعده‌هایی که دولت در زمینه حمایت از کارگران می‌دهد فقط در حد اخبار است."
دهقان کیا در گفت‌وگو با ایلنا از عدم تخصیص کارت‌های اعتباری به کارگران خبر داد و گفت:" خبرهایی که در زمینه پرداخت‌های کارت‌های اعتباری از سوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مطرح شد. تنها به منظور ایجاد یک جو مثبت در جامعه کارگری مطرح شد."
درحال حاضر وضعیت کارگران در ایران  روزبروز بحرانی‌تر می‌شود. از سویی بر دامنه اعتصابات و اعتراضات کارگری افزوده شده است و از سوی دیگر فعالان کارگری در مورد شرایط نامساعد زندگی و کار آنان هشدار می‌دهند. با اینهمه دولت در سال گذشته در بودجه ۹۰ تنها ۹ درصد حقوق کارگران را افزایش داد که سبب‌شد کارگران همچنان زیرخط فقر باقی‌بمانند.
ورشکستگی واحدهای تولیدی و به تعویق‌افتادن حقوق کارگران یا اخراج آنان از یکسو و تصویب پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار در وزارت کار و تعاون از سوی دیگر این شرایط را حادتر خواهد کرد چرا که به گفته فعالان کارگری این اصلاحیه بیش از پیش زمینه را برای تضییع حقوق کارگران فراهم می‌کند.
دهقان‌کیا نیز همچنین با انتقاد از پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار نیز گفت:" با تصویب این پیش نویس کلیه کارگران کشور تحت پوشش قراردادهای موقت کار قرار خواهند گرفت. این در حالیست که تا قبل از تصویب قانون کار فعلی ۹۵ کارگران کشور رسمی و تنها ۵ درصد از آن‌ها قراردادی بودند."
وی همچنین خواستار افزایش سیاست‌های حمایتی دولت از کارگران شد و تاکید کرد:" ماده ۴۱ قانون در زمینه تعیین دستمزد به دلیل در نظر نگرفتن تورم واقعی به درستی اجرایی نمی‌شود."