روز شمار حصر:

اطلاعیه کانون بازنشستگان سپاه برای استخدام فرزندان سپاهیان در موسسات اقتصادی

ندای سبز آزادی: کانون بازنشستگان سپاه با ارسال پیامکی برای تمامی بازنشستگان این ارگان نظامی از آنان درخواست کرد چنانچه مایل به استخدام فرزندانشان در شرکت پتروپارس،بانک تات،بانک پاسارگاد و پست بانک می باشند، هر چه سریعتر خود را به دفاتر کانون در سراسر کشور معرفی نمایند.
این موضوع با توجه به حضور فرزندان برخی از سرداران سپاه در اعتراضات مردمی بعد از تقلب در انتخابات و به منظور جلب توجه پرسنل ناراضی سپاه قابل تامل است.

این استخدام بدون سپری کردن مراحل قانونی استخدام در ایران صورت می گیرد.