روز شمار حصر:

وزیر کار: برای کار به وزارت کار نیایید

«دیگر برای کار به وزارت کار نروید». این جمله‌ای بود که هجدهم اردیبهشت ماه از سوی وزیر کار به متقاضیان اشتغال در کشور اعلام شد.

به نوشته «تهران امروز»، در این روز محمد عباسی، وزیر تعاون دولت دهم اعلام کرد که از این پس وزارتخانه متبوعش مسئولیت اشتغال کشور را بر عهده گرفته و وزارت کار دیگر به طور کامل متولی امر اشتغال نیست. این امر باعث شد که در این تاریخ (۱۸ اردیبهشت) ۲۶۰ هزار متقاضی اشتغال با مراجعه به سایت وزارت تعاون نسبت به پر کردن فرم اشتغال اقدام کرده بودند.

به گفته محمد عباسی وزیر تعاون، ایجاد اشتغال و جمع بندی مشاغل وظیفه وزارت تعاون است. توانمندی جوانان در این موضوعات هم به وزارت تعاون ارتباط دارد. وزارت کار به دلیل اینکه عنوان کار را دارد، بخشی از این اقدامات را هم انجام می‌دهد اما وزیر کار اعلام کرد که بحث بهره‌وری کار و وظایف ویژه دیگری برعهده وزارت متبوعش است لذا برای اینکه برخی امور مانند ساماندهی اشتغال مغفول نماند، بخشی از امور مربوط به اشتغال در اختیار وزارت تعاون قرار گرفت.

وی افزود: شورای عالی اشتغال که به ریاست محمود احمدی‌نژاد تشکیل می شود، تصمیم گرفت تا برای سامان دادن به بحث اشتغال در کشور، برخی وظایفی که پیش از این بر عهده وزارت کار بود را به وزارت تعاون محول کند لذا مسئولیت اصلی اشتغال در کشور برعهده وزارت تعاون است البته وزارت تعاون و کار دقیقا با یکدیگر امور مربوط به اشتغال را انجام می‌دهند. وزارت کار متولی ایجاد کار نیست چون کار هماهنگی، مواظبت از روابط کارگر و کارفرما، جریان بهره وری کار و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به وزارت کار مربوط می شود.

موضوع واگذاری اشتغالزایی از وزارت کار به وزارت تعاون هفته گذشته واکنش و اعتراض منفی قدرت الله علیخانی نماینده شهر قزوین در مجلس شورای اسلامی را در پی داشت و موجب شگفتی وی بود.