روز شمار حصر:
روز گذشته

میرحسین موسوی و خاتمی با هم دیدار کردند

روز گذشته
روز گذشته

میر حسین موسوی و سید محمد خاتمی روز گذشته با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش کلمه، در این دیدار که در دفتر سید محمد خاتمی انجام شد، این دو شخصیت به بررسی و تبادل نظر درباره مسائل مهم روز از جمله قطعنامه شورای امنیت؛ اوضاع داخلی کشور و مباحث گوناگون دیگر پرداختند اخبار تکمیلی و مشروح گفت و گو متعاقبا در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت..