روز شمار حصر:

اخبار زندانیان سیاسی: انتقال عبدالله مومنی به بند 240 اوین

عبدالله مومنی سخنگوی دربند سازمان دانش آموختگان ایران (ادوارتحکیم) که از سوی دادگاه بدوی به تحمل هشت سال حبس محکوم شده است، یک بار دیگر به بند امنیتی 240 اوین منتقل شد.

به گزارش ادوارنیوز، عبدالله مومنی که از اوایل آذرماه از بندهای مرتبط با وزارت اطلاعات خارج و به بند عمومی 350 که تحت نظر سازمان زندان ها است منتقل شده بود، بار دیگر به بند 240 زندان اوین که دستکم طبقاتی از آن تحت اختیار وزارت اطلاعات بوده و با شرایط ویژه اداره می شود، منتقل شده است.
مسعود باستانی، رضا نوربخش، جهانبخش خانجانی و هدایت آقایی نیز به همراه عبدالله مومنی به بند 240 منتقل شده اند.