روز شمار حصر:

دعوت از عضو حزب رستاخیر برای حضور در جلسات ستاد دهه فجر

با حذف برخی از نیروهای سرشناس مردمی و انقلابیون و مبارزین دوران قبل از انقلاب از لیست مدعوین برای جلسات برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری جشنها و مراسمهای دهه مبارک فجر که همه ساله از سوی فرمانداری کاشان برگزار می گردد، امسال دو اسم جدید در میان مدعوین دیده می شود که از سوابق درخشانی برخوردار هستند!!!؟
آقای علی.م که از اعضای فعال و مرکزیت حزب رستاخیر و مخبر ساواک در کاشان در دوران رژیم ستمشاهی بوده اند که حتی یک بار در مقابل تظاهرات پرشور مردم در دوران انقلاب اسلامی در روستای طاهرآباد روی زمین خوابیده و گفته بود حق ندارید در اینجا علیه اعلیحضرت همایونی این شعارها را بدهید و تا من هستم که نمیگذارم این کارها را بکنید و...... و بعد از انقلاب نیز جز معدود فرهنگیانی بود که از آموزش و پرورش پاکسازی و اخراج شد امروز به یمن مسئولیتشان در ستاد دکتر احمدی نژاد در کاشان مفتخر به حضور درجلسات ستاد دهه فجر کاشان مستقر در فرمانداری کاشان شده اند.
همچنین آقای تقی.ص که غیر از پرونده ها و سخنانی که برای ایشان در بین مردم به گوش می رسد، اخیراً بدلیل اینکه به اسم کاروان زیارتی از کشور سوریه، پاسور وارد کشور می کرده و در ایران به فروش می رسانده است مورد پیگرد قانونی قرار گرفته بود و ایشان نیز از مسئولین ستاد آقای احمدی نژاد در کاشان و از مسئولین جامعه اسلامی کارگران کاشان بوده اند که هم اکنون افتخار حضور در این جلسات و نشستن بر جایگاهی را دارند که روزگاری نه چندان دور معتمدین و نیروهای سرشناس مردمی و السابقون انقلاب و فعالین و مبارزین با رژیم ستمشاهی بر این جایگاه تکیه می زدند