روز شمار حصر:

عکاسان ایرانی برنده جوایز 'عکس برتر سال رینولدز' شدند

جوایز بهترین عکس های سال ۲۰۰۹ در زمینه "اعتراضات مدنی" به عکاسان خبری ایران تعلق گرفت.

"موسسه روزنامه نگاری رینولدز"(Reynolds Journalism Institute)، برگزار کننده مسابقه "برترین عکس های سال" روز پنجشنبه ۱۸ فوریه (۲۹ بهمن) جوایز اول تا سوم خود را در رشته "اعتراضات مدنی" به عکس های خبری عکاسان ایرانی اختصاص داد.

هیأت داوران شصت و هفتمین دوره مسابقه "برترین عکس های سال" (Pictures of The Year International) آثار عکاسان خبری ایران را که از حوادث مربوط به راهپیمایی معترضان به نتایج انتخابات در ایران و حوادث آن تهیه شده بود، به عنوان برترین عکس های سال ۲۰۰۹ در بخش "اعتراضات مدنی" انتخاب کرد.

در کنار احراز رتبه های اول تا سوم، سه عکس دیگر از عکاسان ایرانی هم مورد توجه داوران این مسابقه قرار گرفت و تحت عنوان "جوایز ویژه" (Award of Excellence) از آنها تقدیر شد.