روز شمار حصر:

بیماری بهاره هدایت در بند متادون زندان اوین

ندای سبز آزادی: بهاره هدایت، فعال دانشجویی که با حکم نه سال و نیم حبس همراه با جمعی دیگر از زندانیان زن سیاسی در بند متادون زندان اوین نگهداری می‌شود، در زندان به بیماری سنگ صفرا دچار شده و احتمالاً نیازمند جراحی است.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، بهاره نزدیک به هشت ماه است که از ملاقات حضوری با همسرش محروم بوده است و علی‌رغم درخواست های مکرر به مقامات قضایی هنوز پاسخی به این درخواست ونیز درخواست مرخصی وی داده نشده است.
به گفته همسر بهاره هدایت،‌ او پیش از رفتن به زندان بیماری نداشت و بیماری سنگ صفرا محصول شرایط زندان است. او هم‌چنین درباره شرایط بند متادون می گوید: «‌فقط روزی چهل و پنج دقیقه تا یک ساعت برای هواخوری در را باز می‌کنند. آنها در یک سوییت ۳۰-۳۵ متری هستند که در بسته است و با کس دیگری تماس ندارند و مکان نگهداری‌شان مانند سلول‌های جمعی ۲۰۹ اوین است. از روزی هم که به بند متادون بردند آنها را تلفن هایشان قطع است.»
وی درخصوص درخواست همسرش برای انتقال به بند عمومی گفت: « هم اکنون بیش از ۱۵ نفر در بند متادون هستند و درخواست کرده اند که به بند عمومی منتقل شوند اما موافقت نمی‌شود. در واقع تا الان که موافقت نشده است. اگر چه با تقاضای دو نفر به نام های زهرابهرامی و هنگامه شهیدی موافقت شد و آنها را به بند عادی بردند.»
بهاره هدایت در تاریخ ۱۰ دی ماه بازداشت شد وهم اکنون نیز در زندان اوین به سر می برد. دادگاه تجدیدنظر حکم ۹ سال زندان را که وی در دادگاه بدوی دریافت کرده بود قطعی اعلام کرد. بهاره هدایت به صورت جزیی ۲ سال از آن به دلیل توهین به رهبری، ۶ ماه به دلیل توهین به رییس جمهوری است. برای اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تبانی برای تجمع ۵ سال مجموعا زندان به وی داده شده که با اضافه شدن یک حکم دو سال حبس تعلیقی- به دلیل برگزاری تجمع زنان در میدان هفتم که برعلیه قوانین زن ستیز بود -مجموعا ۹ و سال وشش ماه زندان به این فعال دانشجویی داده شده است.